Honey sticks

Технически характеристики
Honey sticks се предлагат в единичен стик от 15 г, в кутия от от 30 бр.