Брандинг

 

CREMOZZO поддържа високо качество, има разработени дистрибуционни канали и предлага промоции и рекламни активности в цялата страна. Брандът ни е разпознаваем в България.

Имаме силно визуално присъствие в цялата страна с външната реклама върху витрини, рекламни бордове, козирки, спирки, спортни съоръжения и сцени.

CREMOZZO активно налага марката чрез спорта. Брандират се зали за прецконференции раздават се рекламни материали - тениски, чаши, химикали, папки, топки. Логото присъства на спортните екипи. Футболните срещи се отразяват от множество телевизонни предавания, електронни медии, радио програми, спортни блогъри.

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider