Coffee creamer sticks Cremozzo

Технически характеристики
Coffee creamer sticks Cremozzo се предлага в единичен стик от 2.5 г, в кутия от от 80 бр.
/6 кутии в стек/