Brown sugar Cremozzo sticks

Технически характеристики
Brown sugar Cremozzo sticks се предлага в единичен стик от 4 г, в кутия от от 125 бр.
/6 кутии в стек/